Plantenveredeling

seed-1024pxAls we naar de definitie van “veredelen” kijken dan betekent dat letterlijk “beter of waardevoller maken”. Plantenveredeling is de wetenschap van het aanpassen van de genetica van planten gericht op de voordelen voor de mensheid. Kijken we meer specifiek in de plantenveredeling dan komen we op de volgende betekenis: “door kruising, selectie en andere methoden, gunstige eigenschappen in gewassen combineren”. Dit is precies wat we doen in de veredeling. We zoeken naar de beste eigenschappen (kwalitatief en kwantitatief) van verschillende ouders en  gaan deze combineren door te kruisen. We brengen het stuifmeel of pollen (mannelijk) van de ene ouder op de stamper (vrouwelijk)  van de andere ouder. Er ontstaat zaad (=geslachtelijke voortplanting) en dit zijn eigenlijk de nakomelingen waaruit we de beste planten gaan selecteren. De allerbeste daarvan worden gekloond en gaan als testen verder en uiteindelijk blijven na strenge beoordeling de beste over. Ook wel de kunst van het weggooien dus. Samengevat bestaat een veredelingsprogramma voor vegetatief vermeerderde gewassen uit een aantal stappen die onder het kopje veredelingsschema te vinden zijn. Deze stappen zijn van toepassing op gewassen die vermeerderd worden d.m.v. stekken of klonen, al dan niet in vitro. De tegenhanger hiervan is het hybride gewas dat d.m.v. zaad wordt vermeerderd.

dna-1024pxHet ontwikkelen van rassen staat aan het begin van de keten van veredelen tot de consument en daarom is het van groot belang dat de veredelaar kijkt door de ogen van de consument, de bloemist, de handel en de kweker. We kijken dus eerst naar de wensen in het eind van de keten en stellen vervolgens een veredelingsplan op. Marktgericht veredelen dus. Het veredelen van rassen is een voortdurende zoektocht die jaren in beslag neemt. Het is zoeken naar kansen, combinaties en nieuwe concepten om die te vertalen naar een uitvoerbaar veredelingsprogramma. Een lange weg, maar met de expertise van BREEDIT kunt u direct een goede start maken op Uw eigen locatie. De veredeling kan parallel lopen aan de productie. Indien U al langer veredelt of veredelaar bent is een onafhankelijke sparringpartner die inspireert en aanvult, natuurlijk een welkome aanvulling.